El 061 renova les dos ambulàncies de Formentera

El 061 incorpora dos ambulàncies que disposen de millores per atendre situacions d’emergència sanitària i també per incrementar el confort i la seguretat dels equips i dels pacients. A més, tant l’ambulància de suport vital bàsic com la de suport vital avançat que es destinaran a Formentera seran tot terreny, per accedir amb més facilitat a zones de difícil entrada per les condicions naturals dels camins.
Aquestes ambulàncies estan equipades amb noves prestacions mèdiques, com cardiocompresores (per fer reanimació cardiorespiratòria automàtica), analitzadors sanguinis, sensors de sedació i ecògrafs, entre d’altres. I també disposen d’una càmera per transportar pacients infectocontagiosos.
Amb aquesta iniciativa, la flota d’ambulàncies es renova en el conjunt de les Balears i passa de 56 a 58 unitats.
El Govern assumeix la gestió del servei de transport sanitari terrestre urgent a partir l’1 d’abril.
Cal recordar que, de mitjana, s’atenen unes 300 assistències diàries i uns 93.000 trasllats anuals a tota la comunitat.
Pel que fa al personal es preveu mantenir els 302 treballadors a les Balears del transport sanitari urgent, dels que 12 fan feina a Formentera, amb un portalliteres, un ajudant, cinc conductors, dos oficials administratius, dos caps d’àrea i un auxiliar administratiu.

About Author

Comments are closed.

background