850 docents interins recuperen enguany els salaris de l’estiu

El Govern balear pagarà els salaris corresponents a l’estiu als professors que hagin estat nomenats per substituir personal funcionari docent i que acumulin cinc mesos i mig de serveis prestats com a interins al llarg d’un mateix curs escolar.
Aquest pagament suposa la recuperació d’un dret perdut arran de l’aplicació del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic. El pressupost de 2018 de Personal Docent preveu destinar 2,2 milions d’euros per a aquest concepte. Cal mencionar que tots els interins que ocupen places vacants de tot el curs estan contractats fins al 31 d’agost.

About Author

Comments are closed.

background