Campanya de la renda voluntària a Formentera

El Consell informa que a partir del pròxim 1 d’agost i fins a l’1 d’octubre, es posa en marxa la campanya de la renda voluntària a Formentera.
L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) estrena enguany el “Carter Virtual” al seu web. Es tracta d’un nou sistema de consulta, impressió i pagament de rebuts que serveix per a obtenir els avisos de pagament en període voluntari.
En rebre la carta de l’avís informatiu, aquest documental inclou un Codi de contribuent que s’ha d’adjuntar amb el DNI en entrar dins el web de l’Agència Tributària.
D’aquesta manera, obtindreu l’avís de pagament en període voluntari de tributs municipals de cobrament periòdic, com l’impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre activitats econòmiques i taxes municipals o també l’impost autonòmic sobre estades turístiques.
Així mateix podeu obtenir l’avís de pagament de forma presencial adreçant-vos a l’oficina de l’ATIB de Formentera, al carrer Eivissa número 9 de Sant Francesc.
Per qualsevol dubte, podeu enviar un correu a formentera@atib.es o consultar a l’oficina esmentada.

About Author

Comments are closed.

background