El Consell publica la convocatòria de subvencions per soterrament de línies i rehabilitació de parets de pedra seca

Les ajudes van destinades a finançar intervencions en parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques o telefòniques existents o actuacions en altres béns del patrimoni de Formentera. Podran sol·licitar les subvencions els propietaris o llogaters dels béns.
Així mateix, podran sol·licitar subvencions per al soterrament de línies elèctriques o telefòniques existents, les agrupacions d’interessats que es constitueixin com a tals i nomenin un representant per canalitzar les seves actuacions amb l’Administració.
Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina d’Atenció a l’OAC o a l’OVAC dins del termini de 30 dies hàbils comptats a partir de l’1 d’abril.
En paral·lel a aquesta convocatòria de subvencions, el Consell està executant aquests dies la reforma i rehabilitació dels murs de pedra seca que donen accés a la plaça de l’església del Pilar de la Mola.

About Author

Comments are closed.

background