Daisee Aguilera: “Un litre d’oli contamina un milió de litres d’aigua”

La consellera insular de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ha recordat la importància de recollir degudament els olis domèstics, ja que “un sol litre d’oli pot contaminar un milió de litres d’aigua, generant seriosos problemes en depuradores i clavegueram”. Per aquest motiu des de la conselleria de Medi Ambient s’assenyala que cal evitar que els olis entrin a la xarxa de sanejament, per la qual cosa no s’han de tirar a la pica o al vàter.
La manera correcte per gestionar aquests residus és dipositar-los amb botelles de plàstic de fins a 5 litres en alguns dels 11 punts de recollida d’olis de Formentera.

Més contenidors per reciclar olis
El Consell ha anunciat la instal·lació de dos nous contenidors, un a la Savina, vora la Torre des Triturador i un altre al carrer Punta Prima des Pujols, mentre que un tercer s’instal·larà ben aviat as Caló.
Aquestes 3 unitats s’afegeixen als 7 contenidors ja existents a les pistes des Cap, l’escola de la Mola, al carrer Joan Castelló de Sant Ferran, a la plaça de les Illes Pitiüses de la Savina, al carrer Espalmador des Pujols i els dos de Sant Francesc a l’aparcament de sa Senieta i vora els habitatges de protecció oficial. A més, l’oli usat es pot dipositar també a la Deixalleria.

Conveni amb Ca na Negreta
Aquesta distribució de contenidors és fruit del conveni signat entre el Consell i l’empresa Ca na Negreta SL per a la recollida d’oli domèstic. Amb un pressupost d’uns 9.500 euros anuals s’han instal·lat aquests recipients específics per a la recollida d’oli usat, amb una capacitat d’entre 600 i 900 litres, on es poden dipositar envasos de fins a cinc litres.
Mitjançant aquest conveni, Ca na Negreta SL es compromet a buidar els contenidors amb la freqüència necessària per evitar la seva saturació, per la qual cosa es recollirà el seu contingut almenys una vegada al mes. També es farà una inspecció cada quinze dies durant l’estiu i una de mensual en temporada baixa a fi de netejar i retirar els possibles envasos que no hagin estat dipositats a l’interior.

Empreses que generen olis residuals
D’altra banda, les empreses generadores d’olis vegetals i olis industrials, com ara tallers i empreses de lloguer de vehicles, han de gestionar els seus propis olis sobrants a través d’un gestor autoritzat que en passarà a recollir els residus directament a l’establiment, essent prohibit l’ús dels contenidors adreçats a particulars.

About Author

Comments are closed.

background