El 40% de les places d’Airbnb a Formentera no exhibeixen el número de llicència

L’informe elaborat per les entitats Terraferida i DinsAirbnb afirma que la plataforma d’internet Airbnb ofereix 2.616 places a Formentera, de les quals 986 no complirien amb la llei de Turisme Balear, que obliga a exhibir el número de llicència turística que emet el Consell. A Eivissa, Airbnb ofereix 26.000 places turístiques, de les quals menys del 45% compleix aquest requisit legal. En el conjunt de les Balears un 62% de les 141.000 places atenen a l’obligació d’exhibir el número de llicència.
Pel que fa al total dels 2.616 llits oferts a Formentera, en dos anys s’ha registrat un augment de places per sobre del 25%, ja que el 2017 la multinacional ostentava 2.065 llits a la nostra illa, amb la qual cosa s’ha produït un increment de 551 places.

Frau massiu
L’informe no només constata que Airbnb incompleix la llei en permetre anuncis sense el preceptiu número de llicència d’allotjament sinó que a més ha detectat un «frau massiu». Així, Terraferida i DinsAribnb destaquen que un mateix número de llicència es fa servir en diversos habitatges turístics. Per aquest motiu les dos entitats critiquen que les administracions no puguin detectar aquestes places il·legals i avisen que els expedients sancionadors oberts contra la multinacional no impedeixen que se segueixi publicitant l’oferta il·legal. A més, les entitats que signen l’informe afirmen que el lloguer turístic dispara la construcció, sobretot en sòl rústic i genera més pressió sobre recursos com l’aigua o els espais naturals i dispara el preu de venda i lloguer d’habitatges.

About Author

Comments are closed.

background