El Consell aporta 3.000 euros a Formenterers Solidaris

El Consell Insular ha signat un conveni de col·laboració per valor de 3.000 euros amb l’ONG Formenterers Solidaris amb el qual se subvenciona l’execució de projectes de cooperació per al desenvolupament de països empobrits, així com activitats de sensibilització a la nostra illa per a aquest 2018.
L’ONG és una entitat sense ànim de lucre que té com a objecte divulgar i promoure projectes de desenvolupament social. Els 3.000 euros del Consell contribueixen a fer que l’entitat pugui elaborar i gestionar projectes de cooperació i desenvolupament a l’exterior, així com articular actes, com conferències o exposicions per sensibilitzar la població formenterera. A més, Formenterers Solidaris organitza campanyes de recollida de productes i sous, gestiona els bons d’alimentació concedits pel Consell i realitza accions de suport a les persones amb més necessitats socials de la nostra illa.

About Author

background