El Consell cedirà un solar per a la construcció d’habitatges protegits

El Consell de Formentera ha anunciat que cedirà un solar a l’IBAVI, que depèn del Govern balear, per a la construcció de futurs habitatges de protecció oficial (HPO). El Consell disposa d’aquest solar situat a Sant Ferran gràcies a un conveni urbanístic signat entre la institució insular i la propietat del terreny. Es tracta d’una parcel·la de 775 m² qualificada com a equipament que permet edificabilitat d’1,2 m² per m², amb un 60% d’ocupació en planta baixa i pis.

Parc infantil
A més del solar esmentat, el Consell disposarà d’un altre terreny per a instal·lar-hi un parc infantil, tal com s’acordà en els pressupostos participatius de 2017. Així, Sant Ferran tornarà a disposar d’un parc infantil fora del recinte escolar. Cal recordar que l’anterior parc, anomenat Bob Baldon, va ser traslladat a l’interior de les instal·lacions del Col·legi Públic de Sant Ferran arran de la construcció de la promoció de 14 habitatges de protecció oficial lliurats l’any passat.

About Author

Comments are closed.

background