El Consell d’Eivissa oferirà una oferta pública d’ocupació de 27 places

Aquesta oferta complementaria d’ocupació es destinarà a Serveis Socials, l’Hospital Residència Assistida Cas Serres, Serveis Tècnics i Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles, amb places de metge, psicòleg, monitor de laborteràpia, netejador, auxiliar d’infermeria, administratiu, auxiliar d’administració, zelador i ajudant de cuina, entre altres categories.

Els requisits que marca el Govern de l’Estat és que l’oferta ha de ser d’un màxim del 90% de les places ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2016, de les places dotades pressupostàriament i ocupades amb anterioritat a l’1 de gener de 2005 i en els sectors concrets que determina la mateixa llei. Per aquest motiu l’oferta es de 27 places, el màxim que permet el Govern de l’Estat.

El Consell també ha anunciat que aplicarà l’increment de l’1% de les retribucions dels empleats públics amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener, també el màxim que permet la Llei de Pressupostos de l’Estat.

About Author

Comments are closed.

background