El Consell Insular concedeix 21.000 euros en ajudes a esportistes

L’àrea d’Esports del Consell ha atorgat 21.000 € en ajudes, tan econòmiques com en material de competició, a 11 esportistes de l’illa. Es tracta tant de practicants d’alt nivell que competeixen a proves internacionals i estatals, com d’esportistes joves amb projecció nacional. D’aquests esportistes, n’hi ha quatre especialitzats en surf de vela, tres en tenis, dos en atletisme, un judoka i un triatleta.
D’altra banda, el Consell de Formentera espera formalitzar ben aviat la signatura d’un conveni amb la Fundació Balear de l’Esport, en matèria de tecnificació i millora de condicions per als esportistes que competeixen en àmbit estatal i internacional, cosa que permetrà dotar de més ajudes als esportistes formenterers d’alt nivell.
Cal recordar que a inicis d’aquest 2018 el Consell ja va atorgar un total de 140.000 € en ajudes als clubs esportius de l’illa, cosa que ha suposat la cobertura del 90% de les despeses que els 8 clubs que hi optaven havien pressupostat.


D’aquesta partida, 74.000 € van ser atorgats en subvencions per al foment de l’esport de l’exercici 2017, mentre que 66.000 euros es destinaren a ajudes a desplaçaments dels clubs i entitats esportives per participar en competicions. Aquestes ajudes s’afegeixen als 20.000 € que la institució insular ha aportat a les diferents delegacions esportives federatives.

About Author

Comments are closed.

background