El Consell obri la borsa de treball per auxiliar administratiu i auxiliar de biblioteca

La institució insular ha publicat la convocatòria de les bases per a la creació d’una borsa de treball de funcionari interí. Els interessats poden consultar aquestes bases al BOIB o bé al web del Consell; o en el tauler d’anuncis de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
S’ha obert un termini de 10 dies naturals des de l’endemà a la publicació de les Bases en el BOIB per la presentació d’instàncies a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o de l’Oficina Virtual.
Les persones aspirants al procés selectiu d’auxiliar administratiu disposen fins al dilluns 18 de juny per apuntar-s’hi, mentre que qui aspiri a treballar com a auxiliar de biblioteca, té de termini fins al dimecres 20 de juny.

About Author

Comments are closed.

background