El Consell retira una vintena d’embarcacions abandonades al litoral de l’Estany des Peix

L’àrea de Medi Ambient informa que divendres s’enretiraren sis elements nàutics de la vora de l’Estany des Peix entre embarcacions, caiacs, taules de windsurf i remolcs. Des del passat setembre fins avui, s’ha enretirat més d’una vintena d’elements.
Cal recordar que si l’estat de les embarcacions o artefactes flotants provoca risc de contaminació o per a la navegació, el Consell pot ordenar-ne la retirada immediata notificant-ho a la Demarcació de Costes i al Parc natural.
Així mateix, si l’element fa més d’ un mes que roman al mateix lloc i es troba en igual estat d’abandonament i ocupant domini públic, aquest es pot considerar un residu. Llavors el Consell Insular té la competència per retirar-lo i tramitar la corresponent sanció.
La majoria dels elements retirats no presenten cap identificació de propietat i són transportats a l’àrea de gestió de residus des Cap de Barbaria.

About Author

Comments are closed.

background