El Consell signa un conveni per seguir excavant la necròpolis bizantina de la Tanca Vella

La consellera de patrimoni, Susana Labrador, i el titular de la finca on el mes de febrer de l’any passat es va localitzar part d’una necròpolis d’època bizantina han signat un conveni de col·laboració en matèria de patrimoni cultural per dur a terme la continuació de l’excavació arqueològica d’aquesta necròpolis, situada a Sant Francesc.
Així, la propietat autoritza al Consell a continuar la intervenció arqueològica per tal d’estudiar i documentar les restes que puguin existir. Així mateix, autoritza la realització de visites amb finalitats educatives mentre durin les tasques d’excavació arqueològica.


El Consell realitzarà i assumirà els costos de l’excavació extensiva de l’àrea que determini la Comissió Específica d’Arqueologia, i es compromet a protegir i cobrir adequadament l’excavació una vegada finalitzades les tasques d’estudi. Les troballes realitzades passaran a formar part de la col·lecció del futur Museu de Formentera.
Cal recordar que enguany la beca d’investigació del Consell s’ha destinat a l’estudi de les restes arqueològiques de la necròpolis.

About Author

Comments are closed.

background