El Sindicat de Policies Municipals demana la nul·litat de les oposicions de Formentera

L’oposició ha de servir per cobrir sis places del cos. El sindicat demana que o bé s’anul·lin les bases aprovades, o es corregeixin els defectes per ajustar les proves a la normativa. Així, el sindicat assenyala que les bases no contemplen que les persones que ja tenguin certificats d’aptitud física i psicològica no han de presentar-se a aquesta part de la prova. A més, en la fase teòrica s’inclouen només 22 temes, quan haurien de ser un mínim de 30 i el procés es redueix a tres fases i la normativa marca 4. D’aquesta manera les proves només contemplen examen de català, de coneixements teòrics i d’aptituds físiques, quan s’hauria d’incloure també una prova de coneixements del terme municipal i les ordenances.

About Author

Comments are closed.

background