Els fons de l’ecotaxa finançaran el Centre d’Esports Nautics i la regulació de l’estany des Peix

Així ho ha presentat el Consell de Formentera al Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2018. Els projectes presentats enguany suposen una quantitat de més d’1 milió quatre-cents mil euros.

En el cas de l’Estany des Peix, es tracta d’un projecte d’Instal·lació de pantalans flotants i fondejos de baix impacte per a la regulació del fondeig.

L’objectiu principal és recuperar la qualitat mediambiental de l’Estany des Peix amb la regulació i ordenació del fondeig mitjançant pantalans flotants desmuntables de baix impacte i boies ecològiques. Aquesta proposta mixta respon a les necessitats que existeixen durant tot l’any, les quals s’incrementen notablement durant la temporada estival. La regulació dels fondejos és necessària per poder continuar amb l’ús tradicional del resguard d’embarcacions petites i la preservació del medi natural.

Vist que el desenvolupament d’aquest projecte compleix l’objectiu prioritari “Paisatge, conservació i divulgació d’espais de rellevància ambiental» fixat al  Pla Anual  d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2018, es demana el seu finançament amb fons de l’impost de turisme sostenible amb la quantitat total de la inversió, que ascendeix a poc més de 652.000 euros, IVA inclòs.

En quant al Centre d’Esports Nàutics, es tracta de la construcció d’aquest, així com la reubicació de l’Escola Municipal de vela.

L’objectiu perseguit és el de desestacionalitzar la temporada turística i donar alhora un impuls de l’oferta de turisme nàutic actiu duran la temporada baixa. A més, es preveu destinar aquest espai públic a usos compatibles amb l’educació envers el medi ambient i marí.

Vist que el desenvolupament d’aquest projecte compleix l’objectiu prioritari “L’adquisició, protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural i marí” fixat al Pla d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2018, es demana el seu finançament amb fons de l’impost de turisme sostenible amb la quantitat total de la inversió, que ascendeix a poc més de764.000 euros, IVA inclòs.

About Author

Comments are closed.

background