Els socialistes de Formentera sol·licitaran en el pròxim ple més connexions amb Eivissa durant l’hivern

El PSOE indica que els horaris fora de temporada turística limiten l’activitat que poden desenvolupar els formenterers. Segons el grup opositor, això es resoldria amb uns horaris més ajustats a les necessitats dels ciutadans, que incloguin una barca de retorn que permeti realitzar activitats a l’illa veïna i també retornar a casa si s’ha viatjat a Madrid o Palma.
Així el PSOE demana que el Consell de Formentera convoqui a una reunió a les navilieres per explicar-los la necessitat de racionalitzar l’horari i al mateix temps, insta al Govern balear a què inclogui en el futur reglament de la llei transport marítim l’obligació de servei públic per a les navilieres.

La segona moció socialista demana que els col·lectius de funcionaris de les àrees de salut i educació puguin accedir a les instal·lacions municipals esportives amb el descompte que s’aplica a altres funcionaris que presten servei públic a l’Illa.

About Author

Comments are closed.

background