Formentera reforça la campanya de control de moscards

Arran de les pluges registrades a mitjans del mes d’agost s’ha incrementat la freqüència de tractaments contra larves de moscards i quironòmids de 2 a 4 jornades setmanals. D’aquesta manera, s’espera poder cobrir en la seva totalitat el tractament de les zones humides del Parc Natural.
Així mateix, s’han ampliat els tractaments a altres indrets de l’illa on s’ha detectat acumulació d’aigua. És el cas de Sant Ferran, on s’ha tractat una gran bassa a la zona del carrer Guillem de Montgrí, a Sant Francesc, a la zona del centre de dia i a les proximitats del camp de futbol, així com a una gran bassa situada a l’alçada del quilòmetre 8,9 de la carretera de la Mola.

Evitar acumulacions d’aigua 
L’Àrea de Medi Ambient ha assenyalat que és important que els particulars prenguin mesures per evitar grans acumulacions d’aigua als seus terrenys i mantenir els nivells de clor adequats de piscines i safaretjos per a evitar la proliferació de moscards«. A més també s’ha indicat que «cal protegir amb malles mosquiteres els pous i aljubs i renovar l’aigua dels abeuradors d’animals cada 2 o 3 dies».
Com cada any, des del passat 17 d’abril i fins a finals d’octubre, es realitzen campanyes de control de les poblacions de moscards i quironòmids a la zona de l’Estany Pudent, l’Estany des Peix i les Salines de can Marroig, zones amb major concentració d’aigua dolça i on es desenvolupen les larves d’aquests insectes.
El control de les poblacions de moscards i quironòmids es realitza de manera preventiva actuant sobre les larves dels insectes mitjançant tractaments biològics a base de Bacillus thuringiensis Israeliensis. Aquest agent actua directament sobre les larves, impedint que aquestes arribin a l’edat adulta. El cost previst de la campanya 2018 de control biològic de moscards i quironòmids és de poc més de 32.000 euros.

About Author

Comments are closed.

background