La Comissió Balear de Medi ambient aprova importants limitacions al projecte del tercer cable elèctric submarí de Formentera

Segons publica el BOIB la Comissió sol·licita a Red Eléctrica Española que justifiqui la inviabilitat tècnica de col·locar el cable, de 132 kV, directament sobre el fons marí.
La línia tendrà un tram submarí de 22,8 quilòmetres, i que pot arribar als 65 metres de profunditat, entre sa Punta de Talamanca, a Eivissa, i es Pujols. En cas que s’hagi de soterrar el cable a les zones amb presència de posidònia, caldrà o bé traslladar els brots amenaçats a àrees properes o replantar la zona afectada amb noves plantes.
A més, la Comissió de Medi Ambient assenyala que el projecte, valorat en uns 80 milions d’euros, ha de tenir en compte els informes d’afecció a la Xarxa Natura 2000 i al Parc Natural de ses Salines.
A s’Espardell, la Comissió indica la presència de comunitats biològiques de rellevància, pel que cal emprar sistemes per impedir que l’aigua esdevengui tèrbola així com evitar impactes sobre la pesca.
Tanmateix, la comissió demana que es tengui en compte el traçat alternatiu per als trams marí i terrestre que proposava el Consell de Formentera.

Recorregut terrestre
Pel que fa al recorregut en terra, la previsió és que el cable surti de la subestació situada a Puig d’en Valls i vagi fins a Talamanca, el que suposa una separació d’uns 10,5 quilòmetres. A Formentera, la línia començarà as Pujols i recorrerà la distància fins a la nova subestació des Ca Marí, amb uns 6,6 quilòmetres de traçat. Tant en el tram formenterer com en l’eivissenc, la Comissió assenyala que la línia ha de procurar seguir els vials i camins ja existents.

About Author

Comments are closed.

background