La Sindicatura retreu al Consell que encara no hagi presentat els comptes de 2017

La Sindicatura de Comptes de Balears ha informat que els consells de Formentera i Menorca, 17 ajuntaments i dues mancomunitats encara no han retut el compte general corresponent a l’exercici 2017 de les corporacions locals de Balears.
Segons ha indicat aquest organisme en un comunicat, el 15 d’octubre de 2018 finalitzava el termini per a retre el compte general. Malgrat dur a terme dos requeriments formals, el 16 d’octubre i el 9 de novembre, aquestes administracions encara no han presentat els comptes.
La Sindicatura ha assenyalat que, «la conseqüència més greu de la manca de rendició de comptes és que no permet la fiscalització de l’activitat pública». A més, en cas d’incompliment de rendició de comptes, la normativa preveu la possibilitat de retenir les transferències derivades de la participació en els tributs estatals i fins i tot l’establiment de sancions.

About Author

background