La “Xylella Fastidiosa” de moment no ha arribat a Formentera

Un greu problema per a la resta de les Balears, ja que la Unió Europea ja ha donat per perduda la batalla contra aquesta plaga que afecta a ametllers, oliveres,ullastres, parres i molts altres arbres i plantes. Els seus investigadors creuen que ni la tala massiva tala que exigeix la normativa podria acabar amb la plaga. Els tècnics després d’una auditoria, dibuixen una situació irreversible.

La Comissió es molt clara i considera que l’eradicació “no es factible”. De fet els tècnics de sanitat vegetal del Govern Balear ja van informar el passat mes de gener que la bactèria havia afectat a desenes d’espècies a Mallorca i a Eivissa primer i després a Menorca. A on de moment, no s’ha detectat cap positiu ha set a Formentera.

Tot sembla indicar que la font de la infecció ha set el comerç internacional de plantes, però la extensió i la variació genètica de la bactèria, confirma que la plaga duu anys propagant-se i pensen que va entrar a principis del mil·lenni per la construcció.

About Author

Comments are closed.

background