L’Autoritat Portuària regula les remors a les cobertes dels vaixells que estiguin amarrats a la Savina

L’APB ha aprovat l’ordenança portuària que regula l’horari d’activitats generadores de renou a la coberta de creuers i d’embarcacions esportives, d’esbarjo, o dedicades a excursions marítimes, durant la seva navegació i estada als ports d’interès general de les Balears.
L’ordenança prohibeix qualsevol tipus d’activitat que comporti l’emissió de música o la generació de remors a la coberta entre les zero hores i les nou del matí. No obstant això, es contempla la possibilitat de fer una reserva excepcional per aquells casos que siguin autoritzats per la direcció de l’APB per motius d’esdeveniments extraordinaris i puntuals que, en tot cas, haurien de celebrar-se en els molls més allunyats de les zones veïnals.

About Author

Comments are closed.

background