L’estada mitjana al Juliol a les Pitiüses va ser de 4 dies i mig

Son dades de l’informe de conjuntura econòmica del Govern Balear referents a Eivissa i Formentera en el seu conjunt. Lamentablement no podem desglossar les dades únicament de Formentera.

Els viatgers que opten per un allotjament rural son els que menys dies passen a les illes. En canvi els que escullen un apartament turístic es queden més dies de mitjana a Balears.

Eivissa i Formentera segueixen sent les illes a on els turistes passen menys temps, tot i que la estada mitjana al Juliol s’ha mantingut en els 4,4 dies. En canvi la despesa mitjana ha augmentat a un ritme superior, degut a que l’estada s’ha reduït a Balears amb respecte a l’any passat. el manteniment del número de pernoctacions, i la pujada de preus , han estirat la rendibilitat hotelera.

La estada mitjana entre gener i maig a Balears ha disminuït un 2%, fins als 5,2 dies. En el cas dels hotels, cada viatger va estar de mitjana 5,2 dies, amb un augment del 4,8% de les pernoctacions, mentre que, en els apartaments, l’estada ha arribat als 5,7 dies. Per la seva banda, en l’allotjament rural es situa en els 3,3 dies. L’estudi revela que durant els primers 5 mesos de l’any la despesa total dels turistes a les illes segueix marcant taxes de variació positives.

About Author

Comments are closed.

background