TOP
Se cerca cobrir les despeses bàsiques de persones, famílies i altres nuclis de convivència.

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Benestar Social, ha tramitat durant les darreres dues setmanes més de 300 sol·licituds per accedir a la renda social garantida, renda que ofereix el Govern balear de manera extraordinària arran de