TOP

L’Aliança per la Gestió Sostenible de l’aigua demana la posada en marxa de la bassa de reg de Formentera

L’entitat ha presentat deu mesures per pal·liar el problema de manca d’aigua a les Pitiüses. En el decàleg, l’Aliança considera prioritari que comencin a funcionar les basses de reg de Formentera i la de Sa Rota, a Eivissa. La voluntat de la plataforma és posar en comú el decàleg de mesures a tots els agents socials, econòmics i institucionals i que el Govern l’inclogui en la revisió del Pla Hidrològic de Balears.
Entre les propostes de l’Aliança estan prioritzar l’ús d’aigua dessalada per a l’abastiment urbà, tot reduint així la pressió sobre els aqüífers i la necessitat de millorar el funcionament de les depuradores per fomentar la reutilització de l’aigua per a usos agrícoles i ambientals.
També es demana la immediata posada en marxa de la dessaladora de Santa Eulària i la finalització de l’anell d’interconnexió de totes les plantes potabilitzadores d’Eivissa. D’altra banda, l’Aliança insta als ajuntaments a què elaborin com més aviat millor els seus plans municipals de Gestió Sostenible de l’Aigua.

Compartir

PROGRAMES