TOP
La trobada tingué lloc ahir dimarts a Eivissa. Foto: CAIB

Repte demogràfic, finançament dels Consells i el reconeixement de Formentera, centren la IV Conferència de Presidents

La IV Conferència de Presidents de Balears ha acordat que Consells i Govern treballin conjuntament en un diagnòstic per illes per a afrontar el repte demogràfic, reclamant per a això una estratègia estatal.

Creixement d’un 70% de la població a les Pitiüses en 20 anys
La trobada ha servit per constatar que Balears és una comunitat superpoblada i que existeix una realitat diferent que afecta els serveis essencials. De fet, Balears ha augmentat la seva població un 39 per cent en dues dècades, un increment que a Formentera i Eivissa s’ha enfilat al 70%.
Així, les Illes han perdut en dues dècades fins a 20 punts de PIB per càpita, per la qual cosa es necessita una estratègia estatal que comprengui la realitat de l’arxipèlag.

Finançament dels Consells
A la conferència s’ha decidit augmentar els recursos del sistema de finançament perquè la liquidació de l’any 2020 sigui positiva, de manera que els ingressos dels Consells augmentaran.
Així, s’ha acordat que el Govern aporti més recursos als Consells per compensar la caiguda d’ingressos en la liquidació de 2020 del sistema de finançament de les institucions insulars. L’aportació serà de 22 milions d’euros, dels que Formentera en rebrà 0,46 milions, de manera que s’evita la liquidació negativa que es derivaria de l’aplicació del sistema, i constitueix la primera part del finançament que rebran les institucions insulars l’any vinent.
La liquidació del sistema de finançament, que es fa dos anys després del lliurament de la bestreta a compte de l’any en curs, hauria estat negativa en el cas de 2020, un any marcat per l’impacte de la pandèmia en l’economia i en els ingressos tributaris. En concret, l’aplicació del sistema donava com a resultat una liquidació negativa de -2,4 milions d’euros, però l’aportació de recursos permetrà als Consells una liquidació positiva de 19,6 milions d’euros.

Projecte de llei de Consells Insulars i reconeixement del Consell de Formentera
D’altra banda, s’ha informat sobre la tramitació del Projecte de llei de Consells Insulars, la qual ja es troba enllestida una volta ha rebut el vistiplau del Consell Consultiu. D’aquesta manera, es complirà el compromís perquè el Consell de Govern aprovi el Projecte de llei aquest setembre.
Cal destacar que la nova llei incorpora la figura del Consell Insular de Formentera, que no era present a la llei de l’any 2000. Amb l’elaboració i la imminent aprovació d’aquesta nova llei es dóna compliment a la reforma de l’Estatut d’autonomia del 2007, de manera que la normativa s’adapta perquè els Consells Insulars puguin assolir una gestió i un funcionament més àgil, eficient i modern, d’acord amb les seves competències, i enfortir el seu paper com a institucions de referència a cada illa. De la mateixa manera, la nova normativa preveu establir un règim específic per al Consell Insular de Formentera, atesa la seva singularitat de municipi i illa.

Ajudes al transport públic
Durant la reunió també s’ha tractat el repartiment entre Eivissa, Menorca i Formentera de les ajudes al transport públic interurbà procedents del fons estatal covid, per tal de compensar la baixada d’ingressos en les concessions de transport públic regular per carretera durant el 2020.
Per aquest concepte, el Consell de Formentera rebrà un total de 350.000 euros, 3,5 milions el Consell d’Eivissa i 750.000 euros el de Menorca.

Compartir

PROGRAMES