TOP
La presidenta balear, Francina Armengol, anuncia l’acord d’increment salarial en el sector del comerç.

950 treballadors del comerç a Formentera: increment salarial acumulat de l’11,1% fins al 2025

El Govern de les Illes Balears, les patronals i els sindicats ha signat avui al Consolat de Mar l’Acord Tripartit per a l’Ocupació al Comerç, que ratifica el conveni col·lectiu negociat entre els agents socials, i que permetrà que les treballadores i treballadors del sector percebin una pujada salarial acumulada de l’11,1% al final del període del conveni col·lectiu.
Les negociacions per tancar l’acord s’han dut en el marc del diàleg social, entre les federacions de Serveis de CCOO, UGT i USO per part de les organitzacions sindicals, i AFEDECO, PIMECO, ASCOME i PIMEEF per part de les organitzacions empresarials, i ha comptat a més amb la mediació de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb qui s’han redactat els termes de l’acord tripartit.
Així, tot i que en el 2023 encara regia l’actual conveni col·lectiu, s’ha acordat entre les parts incrementar en un del 2% el 2,5% inicial, fins a arribar a una pujada del 4,5% per a aquest any, aplicable de forma retroactiva al passat dia 1 d’abril. El plantejament de revisar els increments salarials sobre un conveni en vigència va sorgir per part de les organitzacions sindicals, que van exposar la necessitat d’una pujada salarial per fer front als efectes de la inflació.
Aquest aspecte ha estat acceptat per les patronals, que han accedit a aplicar un 4,5%, per a 2023 i han plantejat una pròrroga del conveni vigent, que s’estendrà fins al 31 de març de 2026. L’increment salarial per al primer any de la pròrroga serà del 3,25% i per al segon any, del 3%. Tot això fa que la pujada de salaris a final del període sumi un 11,1% acumulat, ja que cada percentatge s’aplica sobre l’exercici precedent.

El segon conveni més important de les Balears
Aquests increments salarials beneficiaran unes 82.000 persones que s’ocupen al sector del Comerç al conjunt de les Illes Balears. Es tracta del segon conveni de Balears més important pel que fa a nombre de treballadors, després del de l’hostaleria. Per Illes, la distribució de persones afiliades al sector del comerç són: 65.000 a Mallorca, 9.800 a Eivissa, 9.900 a Menorca i 950 a Formentera.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, després de la signatura de l’acord ha agraït als agents socials “una nova mostra de capacitat i diàleg beneficiarà el teixit comercial de les illes i als seus 82.000 treballadors i treballadores, en uns moments molt necessaris”.
La presidenta Armengol ha remarcat que “aquest Govern mai s’ha posat de perfil davant la negociació col·lectiva” i que aquesta manera de governar a través del diàleg ha permès ja la millora de les condicions laborals i salarials d’unes 300.000 persones a Balears.
Per la seva banda, el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha mostrat la seva satisfacció per un acord que “beneficiarà a un teixit comercial que és el passat, el present i el futur d’aquestes illes, i del qual ens hem de sortir orgullosos”.
Finalment, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha destacat que la mediació del Govern en aquest acord “permetrà impulsar importants mesures per a la competitivitat del sector i avanços en matèria de formació i seguretat laborals dels treballadors”.

Acords tripartits en formació
Així, Govern, sindicats i patronals han acordat una sèrie de compromisos per avançar en la qualitat i la competitivitat del sector, amb la formació com a eix cabdal per assolir nous reptes, i adaptar-se a les necessitats que van sorgint al consumidor.
D’aquesta manera, es posarà especial èmfasi en la formació dual per a persones ocupades i desocupades, amb l’objectiu de millorar la competitivitat. Alhora, es realitzarà una anàlisi de les noves necessitats formatives, amb el doble objectiu de fer front a les noves necessitats del consumidor i també per fer front als reptes de la digitalització en el sector comercial.
Finalment, el Govern es compromet a incorporar en els nous centres integrats d’FP d’Hostaleria i Restauració instal·lacions específiques lligades a la formació en les línies de carnisseria i peixateria. Així mateix, també s’impulsarà la col·laboració pública-privada per poder acreditar noves instal·lacions en què impulsar la formació del sector del comerç i superar així la carència d’instal·lacions específiques per a aquesta formació.
Altres acords tripartits són, a través de l’IBASSAL, aprofundir en seguretat i salut laboral per aconseguir entorns de treball més segurs i saludables en el sector del comerç, millorar les condicions de treball i reduir la sinistralitat i les malalties professionals.
Sindicats, patronals i Govern també acorden incentivar l’elaboració de plans d’igualtat, escurçant terminis en el cas de les empreses que n’estan obligades a redactar-lo, i promovent la redacció de plans entre les empreses que no hi estan obligades.
També s’ha acordat instar a què es prenguin mesures oportunes per evitar que es produeixin situacions de competència deslleial entre empreses, especialment aquelles que es produeixin a costa d’establir condicions de treball inferiors a les previstes en el conveni col·lectiu.
Finalment, Govern, patronal i sindicats també es comprometen a fomentar el comerç de proximitat, promocionant les compres locals i de Kilòmetre 0, per tenir cura del medi ambient, reduir les emissions contaminants i potenciar l’economia circular, més justa i solidària.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES