TOP
Les sessions s’inclouen dins el treball per elaborar el futur Pla d’Igualtat Intern del Consell. Foto: CIF

El Consell treballa i reflexiona sobre la Igualtat

L’àrea d’Igualtat ha organitzat unes sessions de discussió i sensibilització sobre la percepció d’homes i dones sobre la igualtat, les seves necessitats i problemàtiques i la seva implicació per a assolir-la. Les sessions estan sent dinamitzades per Ritxar Bacete, antropòleg i treballador social, i s’inclouen en el marc del Pla d’Igualtat Intern que està elaborant el Consell de Formentera.

Treball en grups
Entre ahir i avui de matí s’ha reunit un grup de devers 6 treballadors i 6 treballadores del Consell en la realització d’un total de tres sessions: una integrada per dones, una altra integrada per homes i una mixta que uneix a tothom, per posar en comú les idees debatudes. En aquestes sessions s’ha creat un grup de discussió per recopilar informació rellevant sobre la igualtat de gènere, en general, i la seva situació a Formentera en particular.
També s’han creat dos grups amb alguns dels càrrecs electes de la institució, que estan fent les sessions en horari de tarda.

Efecte ‘taca d’oli’
“L’objectiu d’aquestes sessions és recopilar informació sobre les percepcions i necessitats amb relació a la igualtat entre dones i homes, en una primera instància dins de la institució, però que al mateix temps ens poden servir per prendre el pols a la societat formenterera en matèria d’igualtat”, ha explicat la presidenta, Alejandra Ferrer, que ha afegit que “si volem aconseguir una vertadera igualtat, hem d’incorporar els homes en aquesta lluita: la seva implicació és fonamental per erradicar totes les formes de violència contra les dones i per aconseguir una societat més justa per tothom”.
“Si aconseguim obrir escletxes en la nostra manera de veure la igualtat i de veure’ns a nosaltres mateixes i als que han de ser els nostres companys de lluita, i no els nostres rivals, podrem generar almenys una visió crítica del que som i del que ens envolta, que ja és molt, i iniciar un efecte ‘taca d’oli’ amb les persones que tinguem a prop”, ha manifestat la consellera del ram, Vanessa Parellada.
Amb les conclusions de les sessions, Ritxar Bacete elaborarà propostes conjuntament amb l’àrea d’Igualtat que serviran per plantejar possibles mesures a aplicar a la corporació i per definir les polítiques en matèria d’igualtat i les futures línies de feina a Formentera per aconseguir una igualtat més real a la nostra illa.

Compartir

PROGRAMES