TOP
. Foto: CIF

El Consell demana retirada del projecte de modificació del reglament general de Costes

La presidenta del Consell, Ana Juan, s’ha reunit avui amb la presidenta de la Plataforma d’Afectats per la delimitació, Maria Jose Mayans, i el vocal Vicent Tur, per presentar-los les al·legacions que ha exposat la institució davant el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic al projecte que modifica el reglament de Costes i en les que en demana la seva retirada. La presidenta va signar el passat dia 7 un decret amb aquestes al·legacions en el qual destaca que el nou reglament de Costes sotmès a exposició pública “és contrari a dret, xoca amb la jurisprudència en matèria de delimitacions i crea una inseguretat jurídica que encavalca els drets dels particulars”.

Inseguretat i invasió de competències
Juan ha destacat que el nou reglament de Costes ha de recollir “la peculiaritat de Formentera” i que “no es poden fer passes enrere en aquest sentit. En aquest tema, la societat de Formentera sempre ha treballat unida, per damunt d’interessos partidistes, per defendre els interessos dels nostres vesins i vesines; no pot ser que la nova normativa provoqui més inseguretat entre els particulars i envaeixi les nostres competències com a administració local”, ha assenyalat la presidenta, que ha subratllat “la gran feinada dels tècnics de la institució” en l’elaboració de les al·legacions.

En el document enviat pel Consell s’incideix que les modificacions que pretenen introduir-se “condueixen novament a l’arbitrarietat en la determinació del domini públic” i envaeix les competències pròpies en matèria d’Urbanisme i Activitats. Així, per exemple, regula les obres que es poden realitzar a la zona de servitud de protecció i modifica els articles per fer obres de conservació als immobles que hagin quedat en domini públic marítim terrestre. “S’ha de tenir cura amb aquesta previsió perquè no aboqui a la demolició de les construccions construïdes en aquesta zona del litoral abans de temps, amb un fort impacte paisatgístic i mediambiental”.

Limitació dels drets dels particulars
També suposa una “limitació injustificada de drets dels particulars en la mesura que per la seva laxitud deixa en mans del criteri subjectiu de l’Administració la revisió de la delimitació, i fuig novament de criteris tècnics acceptats jurisprudencialment”. A més, pot afegir “nous obstacles en els drets dels propietaris o titulars de drets al domini públic marítim terrestre”.

Mancances del nou reglament
El document del nou reglament elimina l’apartat que possibilita actualment l’ús d’estacionament i circulació de vehicles al domini. “Aquesta prohibició pot crear en qualsevol cas importants problemes mediambientals i encara d’ordenació de l’accés a les platges als ens autonòmics i locals. Més encara, fins i tot generant problemàtiques de caràcter urbanístic i territorial”, segon les al·legacions presentades pel Consell de Formentera.

Una de les modificacions que es proposa en aquest reglament és la limitació del termini de la concessió com a màxim a 30 anys renovables, fins a 75 anys, tal com estableix la Llei de Patrimoni de les administracions públiques, en la qual es preveu aquest termini genèric de 75 anys.

A més, el nou reglament no incorpora una memòria d’impacte econòmic, o instrument equivalent, “una exigència fonamental en la legislació estatal”, necessària per a la quantificació econòmica de l’afectació de les mesures suggerides.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES