TOP
La presidenta Armengol conversant amb la ministra Rodríguez després de formalitzar l’acord. CAIB

Balears i Madrid signen l’acord per transferir les competències de costes

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, han signat aquest divendres l’acord que permetrà transferir les competències de costes a la comunitat autònoma i que serà efectiu a partir de l’1 de juliol del 2023.

Així, a partir de l’estiu que ve serà la comunitat autònoma la responsable de gestionar, atorgar i vigilar les autoritzacions d’usos de temporada del domini públic maritimoterrestre, les zones de servitud de trànsit (és a dir, els primers sis metres des de la ribera de mar) o les concessions demanials que incorpora la Llei de costes, que són les requerides per a situacions com explotacions d’aqüicultura o concessions que impliquen usos privatius i que requereixen ser-hi per un temps superior a quatre anys.

D’aquesta manera, el Govern tindrà com a funcions les autoritzacions relacionades amb les gandules, els para-sols, les cantines, les zones de fondeig, la celebració de concerts o cursos en domini públic maritimoterrestre o la instal·lació d’altres béns mobles desmuntables.

També s’encarregarà de tramitar, imposar i recaptar sancions per incompliment de la servitud de pas, de les autoritzacions d’ús del domini públic maritimoterrestre o d’incompliments de les condicions de les concessions. Això si, la recaptació derivada dels imposts i cànons de les concessions continuarà corresponent a l’Estat.

La planificació, l’elaboració de projectes i l’execució d’obres que no són d’interès general també seran competència de la comunitat autònoma, i en les actuacions que sí que siguin considerades d’interès general, com la regeneració de platges, el Govern hi participarà fent una proposta o presentant un informe.

Des del punt de vista pressupostari, el traspàs implica fer arribar a les Illes Balears 1.306.700 € per a la gestió d’aquesta competència. També se subroguen 18 treballadors, sis vehicles i la seu de la Demarcació de Costes, situada a Palma.

Imatge dels assistents a la reunió per tractar el traspàs de competències en matèria de costes. CAIB

 

Declaracions polítiques
Es tracta del traspàs competencial més important des de l’arribada a la gestió autonòmica de l’educació i la sanitat i, després de la reunió al Consolat de Mar, Francina Armengol ha explicat que «avui fem possible una reivindicació històrica» i es resol “una anomalia, que era que un territori insular no tingués les competències sobre el seu litoral i la seva costa” i que, per tant, “era una competència fonamental des del punt de vista polític i de gestió”.

La presidenta del Govern ha recordat que «s’està negociant amb els consells insulars la transferència de litoral en rústic» i que l’objectiu és “aprofitar aquests mesos per a compassar els dos traspassos” i que es puguin fer de manera simultània.

Francina Armengol també ha celebrat que aquest acord arribi “quan complirem 40 anys del nostre Estatut d’Autonomia i res culmina millor l’autogovern d’aquestes illes que la transferència de competències”. En aquest sentit, la presidenta ha recordat que aquests acords “es donen quan hi ha un govern estatal sensible a la qüestió” i ha agraït el compromís a la ministra i el govern que “perquè mai havíem aconseguit en tan poc temps tantes coses per a la ciutadania d’aquestes illes”.

Per part seva, el conseller balear de Medi Ambient Miquel Mir ha assegurat que el traspàs competencial “permetrà gestionar i decidir sobre una franja territorial estratègica de cara al present i el futur de les Balears, alhora que ens permetrà establir una millor i major coordinació entre les polítiques ambientals i territorials de la comunitat autònoma”. El conseller ha definit aquestes competències com a estratègiques també en el sentit que donen eines “a l’hora de lluitar contra el canvi climàtic i incrementar la resiliència de la nostra franja costanera, que és fràgil i vulnerable”.

Compartir

PROGRAMES