TOP
Un camió carrega aigua as Ca Marí.

Sa Unió proposa que la Mola compti amb un punt de càrrega dels camions d’aigua

Llorenç Córdoba, portaveu de Sa Unió de Formentera ha presentat a Ràdio Illa les dos propostes que la coalició opositora defensarà al Ple Insular de divendres, relatiu al mes de març.

D’una banda, Sa Unió defensarà una proposta d’acord per instar el Govern a aplicar l’exempció del coneixement del català, de forma excepcional i quan la prestació assistencial pugui resultar afectada per la manca o insuficiència de professionals. El portaveu assenyala que el fet que el coneixement del català passi a ser un mèrit, està contemplat en la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública i pretén ajudar a reduir la manca de professionals sanitaris que pateixen les Pitiüses. Córdoba ha declarat que la falta d’aquests professionals essencials s’explica per diversos factors, a part de l’assumpte lingüístic, i ha subratllat la manca d’habitatge i les condicions poc atractives dels contractes que s’ofereixen als sanitaris.
D’altra banda, Sa Unió proposarà en el Ple de divendres que la Mola compti amb un punt per carregar camions cisterna, amb la finalitat que aquests vehicles pesats hagin de fer menys viatges entre l’altiplà i el centre subministrador des Ca Marí.

Propostes per dinamitzar el mercat de lloguer
Així mateix, el conseller opositor ha avançat alguns aspectes del programa de Sa Unió per a les eleccions al Consell del 28 de maig, en concret, els relatius a reduir la dificultat d’accés a l’habitatge. En aquest sentit, destaca el “programa de lloguer segur”, perquè els propietaris posin el seu habitatge per arrendar “a un preu raonable a canvi de garanties de cobrament i manteniment i recuperar l’habitatge en bon estat”, simplificar els tràmits administratius per a aquells projectes de reforma i rehabilitació per al condicionament d’habitatge per a ús residencial o bé destinar un contingent d’habitatges en edificis de nova construcció a un preu taxat amb anterioritat, entre altres mesures.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES