TOP
Imatge aèria de l’EDAR de Formentera. CAIB

L’Agència Balear de l’Aigua encarregarà un estudi per minimitzar l’impacte mediambiental de l’emissari de Formentera

L’Agència Balear de l’Aigua redactarà un estudi de viabilitat de les millores ambientals previstes a l’emissari marítim-terrestre de la depuradora de Formentera, construït a principis del 90. El pressupost és de 208.120 euros i el termini d’execució del contracte serà de 8 mesos.

L’objectiu d’aquest estudi és determinar si es pot aplicar la tècnica de Perforació Horitzontal Dirigida (PHD) en la remodelació de l’emissari, el que permetria minimitzar-ne l’impacte mediambiental. Aquest procediment constructiu consisteix en la instal·lació de canonada sense obertura de síquies, per la qual cosa totes les tasques al subsol es fan de forma teledirigida. Així, s’eviten afeccions als ecosistemes terrestres i marins per on transcorre el traçat.

Així doncs, la viabilitat de la Perforació Horitzontal Dirigida asseguraria menys afeccions sobre el medi receptor, el qual presenta valors mediambientals recollits, entre d’altres, en les diferents figures de protecció mediambiental existents a la zona.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES