TOP
Imatge aèria de la depuradora (EDAR) de Formentera. arxiu

El cànon de sanejament cobrat als usuaris pagarà les obres de millora de la depuradora de Formentera

El Govern ha autoritzat una indemnització a l’Agència Balear de l’Aigua pel projecte d’ampliació i millora del tractament de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Formentera, per un import de 5.186.303,98 €, amb càrrec al cànon de sanejament que paguen els usuaris.

L’ampliació de les instal·lacions suposarà que puguin incrementar un 25% el seu cabal mitjà diari. D’aquesta manera, la depuradora podrà donar servei a una població equivalent de disseny de fins a 40.000 habitants, en comptes dels 30.000 actuals.

El projecte contempla, entre altres actuacions, la construcció d’un nou tanc de laminació, l’execució d’una sèrie de millores en l’equipament del reactor biològic, la construcció d’un tercer decantador i d’un nou digestor de fangs i una nova desodorització de pretractament i de deshidratació. A més, s’introduiran elements d’automatització de la planta.

L’ampliació i millora de l’EDAR permetrà incrementar la reutilització de les aigües depurades i disminuir el volum que se n’aboca a la mar.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES