TOP
La gratuïtat equival a 168 euros al mes per infant.

El Consell suspèn temporalment el cobrament de les quotes de les escoletes

La Junta de Govern del Consell ha acordat suspendre temporalment el cobrament de la quota del servei d’escoleta de quatre hores a les famílies de l’alumnat matriculat en el primer cicle d’educació infantil del curs 2023-2024, amb efecte retroactiu des de l’1 de setembre.

Aquesta mesura s’ha adoptat en aplicació del Decret llei de mesures urgents aprovat el mes d’agost pel Govern balear per garantir la gratuïtat de l’educació dels infants matriculats en el primer cicle d’educació infantil en centres de la xarxa pública d’escoles infantils i de la xarxa complementària a partir del mes de setembre.

Es confirma així l’inici de la gratuïtat total de l’escolarització dels nens de 0 a 3 anys en aquest curs 2023-2024, tal com es va anunciar a principis del mes d’agost en una reunió amb representants del sector. La gratuïtat serà de l’1 setembre al 30 de juny durant quatre hores diàries d’escolarització, cosa que equival a 168 euros al mes per infant. Els mesos de juliol i agost es continuarà cobrant com fins avui. En l’actual curs, a les escoletes hi ha 124 infants matriculats i encara resten deu vacants disponibles.

S’ha eliminat també la quota de 70 euros per a material. La despesa corrent anual de les escoletes és d’aproximadament 1.200.000 euros.

El Consell ha aprovat, així mateix, la suspensió temporal de l’aplicació de l’article 5 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes únicament referent al cobrament de la quota del servei a aquestes famílies fins que s’aprovi al ple de la Corporació una modificació de la mateixa en aquest sentit.

També s’ha aprovat iniciar els tràmits des de la conselleria insular d’Educació amb el Govern per aprovar i signar el conveni que indica el decret de mesures urgents en l’àmbit educatiu per establir la gratuïtat i finançar la prestació del servei educatiu dels alumnes matriculats als diferents nivells d’educació infantil.

A més, la Junta de Govern ha acordat iniciar els tràmits per modificar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes durant el curs 2023-2024.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES