TOP
La Conselleria de Salut aportarà una quantia total de 4.608 euros.

Conveni entre Salut i el Consell per a l’atenció de les addiccions

El Govern ha autoritzat avui el conveni de col·laboració entre la conselleria balear de Salut i el Consell de Formentera per atendre-hi addicions.

La finalitat d’aquest conveni, pel qual Salut aportarà 4.608 euros, és la col·laboració i la coordinació en el desenvolupament d’accions en relació amb l’atenció, el tractament i la inserció de les persones amb problemes d’addiccions, i la coordinació i la col·laboració per al desenvolupament d’actuacions preventives d’addiccions a l’illa de Formentera, de l’1 de gener al 31 de desembre d’aquest 2023.

Accions que integren el conveni
– Col·laborar en l’oferta i el seguiment de programes preventius a l’àmbit educatiu.
– Coordinar les actuacions de prevenció a l’àmbit comunitari.
– Col·laborar en la recollida de dades dels indicadors que se sol·licitin per poder donar resposta a les memòries sobre actuacions en addiccions.
– Formar i actualitzar en addiccions amb l’objectiu de dotar d’un marc comú per a l’abordatge de les addiccions els professionals que treballen en el camp de les addiccions a les Illes Balears.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES