La Sindicatura de Comptes assenyala que el Consell va incrementar la despesa per sobre del límit legal

Aquest organisme de fiscalització de les administracions públiques ha advertit en l’informe del Compte General de la institució formenterera que el Consell, en els anys 2014, 15 i 16, va incrementar la despesa en un 46,7%: “molt per sobre de l’increment de despesa legalment permès”, que es situa en el 4,7%. A més, la Sindicatura indica que el Consell Insular hauria d’haver elaborat un Pla Econòmic Financer per corregir aquest incompliment de la despesa.

Observacions de l’interventor
Així mateix, l’informe de la Sindicatura de Comptes també deixa constància de l’adquisició, el 2016, d’un vehicle de bombers per valor de més de 42.000 euros. La compra va ser objecte d’una observació de l’interventor, que va assenyalar que l’adquisició s’havia realitzat en “absència de procediment” establert, “atès que la quantia del subministrament supera l’import màxim” perquè un contracte es consideri menor. A més, «tampoc consta l’acta de recepció del subministrament d’una màquina de control d’accés de l’aparcament de la plaça d’Europa, per un import de 22.000 euros”.

Un recàrrec de 39.000 euros per retards
En àmbit laboral, l’informe assenyala que en l’exercici de 2016 el Consell no va aprovar la seva Relació de Llocs de Treball, tal com obligava la Llei, un document que es va acabar aprovant el novembre de 2018. El Síndic també constata que un treballador de la categoria Grup C1 ocupa una plaça vacant del Grup A2. D’altra banda, l’informe contempla el fet que el Consell va superar “el termini per a efectuar l’ingrés de la liquidació de la cotització de la Seguretat Social corresponent al mes de juny de 2016”, el que ha repercutit en un recàrrec de 39.000 euros.

About Author

Comments are closed.

background