TOP
Treballadora del servei de neteja de Can Misses durant la pandèmia. ASEF

Prorrogat el contracte de neteja de l’Hospital de Formentera i els centres de Salut d’Eivissa

El Consell de Govern ha atorgat l’autorització prèvia al director general del Servei de Salut de les Illes Balears per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa envers l’expedient de la primera pròrroga del contracte del servei de neteja de l’Hospital de Formentera i centres de salut d’Eivissa, amb un pressupost de despesa màxima d’1.850.925 euros.

El juliol de 2020 el Servei de Salut de les Illes Balears i Ferrovial Serveis SA formalitzaren el contracte del servei de neteja de l’Hospital de Formentera i dels centres de salut d’Eivissa per un termini d’execució de 24 mesos. El desembre de 2020 es formalitzà la primera modificació del contracte principal per la que s’augmentà la freqüència de neteja dels cotxes dels centres de salut. Aquesta necessitat es va derivar de la situació de pandèmia. I finalment el novembre de 2021 es va aprovar la segona modificació del contracte principal perquè s’havia ampliat la Unitat Bàsica de Salut de Jesús.

L’1 d’abril de 2022 l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera va emetre l’informe justificatiu de la necessitat de prorrogar aquest servei essencial per garantir la prestació de l’atenció especialitzada per a l’Hospital de Formentera i l’atenció primària prestada pels centres de salut d’Eivissa amb les condicions adients de seguretat i qualitat, per un termini màxim de 24 mesos, des de l’1 d’agost de 2022 fins al 31 de juliol de 2024.

El Govern ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant-hi els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per finançar les prestacions assistencials i els serveis sanitaris.

Compartir

PROGRAMES