Avui se celebra el primer Ple del debat sobre l’estat de Formentera

El Ple del debat sobre l’estat de Formentera se celebra en les sessions extraordinàries que tenen lloc anualment en dues jornades, en la primera, que ha començat avui a les 9 del matí a la sala de Plens del Centre de Dia, se celebra el debat i en la segona, que serà el divendres, els grups polítics exposaran les seves propostes.
Avui, el President fa la primera exposició sobre la situació general de l’illa, el balanç d’actuacions del Consell des de l’anterior debat de l’estat de Formentera i les línies mestres de la seva acció de govern de cara al futur, per un termini màxim d’una hora. A continuació se sotmet a debat la intervenció del President i podran intervenir els portaveus dels grups polítics per temps no superior a trenta minuts.
Finalitzada la intervenció dels grups s’iniciarà un torn de rèplica a càrrec del President o d’un membre de l’equip de Govern insular.

Propostes pel divendres
Un cop acabada la sessió i fins demà en l’horari del Registre General d’Entrada, els grups polítics poden presentar proposicions relacionades amb el debat de l’estat de Formentera, que han de ser notificades immediatament als altres grups i a l’equip de Govern. Per aquest motiu es convocarà sessió extraordinària sobre proposicions sobre l’estat de Formentera per al divendres vinent. En aquesta sessió es debatran i aprovaran, si escau, les proposicions presentades.

About Author

Comments are closed.

background