Ciutadans diu que el Decret Posidònia no té cap sentit

El Diputat de Ciutadans, Xavier Pericay ha dit que el nou Decret no incorpora una cartografia completa i per tant “no té cap sentit”.

El portaveu de Ciutadans ha exigit al Govern que s’hi inclogui una cartografia exhaustiva que presenti les condicions de les aigües a les Illes Balears. Per la seva banda el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, ja va explicar que disposaven de “suficients cartografies de referència”, però que se’n requeria una de més precisa.

D’altra banda Pericay ha assenyalat quatre mesures per garantir la protecció de la planta marina: controlar els abocaments de les aigües fecals reparant les infraestructures obsoletes, evitar la colonització del fons marí per altres algues invasores, i evitar els abocaments d’aigües procedents de la dessaladores. El diputat de Ciutadans ha explicat que el Decret no inclou cap d’aquestes mesures i només se centra en limitar el fondeig.

Tanmateix, la Conselleria de Medi Ambient assegura que sí s’hi inclouen mesures de control sobre els abocaments dels emissaris i assenyala que l’article 4 del Decret, punt 2, fa referència a l’article 57 de la Llei 42/2007, que prohibeix “les noves instal·lacions relatives a projectes no estatals, entre d’altres, d’aqüicultura, els nous emissaris submarins i les noves obres en els casos en què la tramitació ambiental corresponent determini que puguin tenir efectes negatius sobre la posidònia”.

Així mateix, a la disposició addicional quarta es fa referència als emissaris i a les instal·lacions de projectes no estatals sobre fons de posidònia. Aquest punt exposa que la Conselleria de Medi Ambient s’haurà de pronunciar específicament sobre els projectes de conducció marina o emissaris submarins que no siguin de competència estatal. També els titulars d’autoritzacions d’abocament al mar hauran de remetre anualment a la Direcció General d’Ordenació del Territori un control de seguiment. Aquests resultats s’hauran de remetre igualment al Comitè de Posidònia.

About Author

Comments are closed.

background