El Consell d’Entitats dóna llum verda a la llei que limitarà l’entrada de vehicles a Formentera

La previsió del Govern i del Consell és que de cara a l’estiu de 2019 estigui llesta una llei que obligui que tots els vehicles que transitin per l’illa hagin de comptar amb una targeta de circulació amb la finalitat de descongestionar la nostra xarxa viària.
De moment, no s’ha concretat si la limitació, que serà temporal i s’activarà durant els mesos de més afluència turística, afectarà només a cotxes o també a motos. La idea és dividir la flota de vehicles en tres grups, el de residents, el de lloguer i el de turistes. I fixar un nombre màxim de vehicles que puguin circular per l’illa. Aquesta xifra s’establirà en els estudis que el Consell impulsarà en el marc de la redacció del Pla de Mobilitat. Sobre el límit de cotxes, el conseller balear de Mobilitat, Marc Pons, assenyalà que malgrat que la competència per fixar el sostre de vehicles serà del Consell, des del Govern no s’espera que la xifra s’allunyi molt del nombre de cotxes que actualment circulen per l’illa.

Mesures que encara s’han de concretar
Cal mencionar que actualment hi ha a Formentera una flota permanent de 20.700 vehicles, sumant els 10.749 dels residents, més els 2.000 cotxes i les 8.000 motos de lloguer. Unes dades a les quals caldria afegir els gairebé 30.000 vehicles que de maig a octubre desembarquen a la Savina provinents d’Eivissa o Dénia i els 10.000 que arriben a l’illa de novembre a abril. Així mateix, segons dades de l’estiu de 2017, s’ha incrementat la circulació en alguns trams viaris per sobre del 25%, en menys de 10 anys.
A més, la llei que es començarà a tramitar deixa per definir si cada resident podrà obtenir només una o més targetes de circulació, en cas que sigui titular de més d’un vehicle. De moment, i segons apuntà ahir l’equip de Govern, la referència seria l’autorització per aparcar a l’aparcament regulat de la Savina, on cada resident només pot donar d’alta un vehicle.
D’altra banda, també caldria concretar si els turistes haurien de pagar per obtenir la targeta de circulació, sense la qual les navilieres no podran expedir un bitllet de ferri per transportar un vehicle, en canvi, els residents l’obtindran de forma gratuïta.
Pel que fa a la restricció de desembarcament i circulació de vehicles de motor en un període determinat, es preveuria la inclusió d’algunes excepcions, com els vehicles dels residents, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, els vehicles de servei públic, els tractors o els vehicles de transport de béns i mercaderies, entre d’altres. D’aquesta manera, queda clar que els residents a Formentera podrem entrar i sortir amb el cotxe de la nostra illa en tot moment.
Aquesta limitació a l’accés de vehicles s’aprovarà amb la llei de sostenibilitat mediambiental i turística per a l’Illa de Formentera, que tal com anuncià ahir el conseller balear de Mobilitat, Marc Pons, no concretarà les mesures a aplicar sinó que facultarà el Consell Insular a fer-ho.
A més a més, s’establiria un règim inspector i sancionador per a assegurar el compliment de les mesures plantejades.

El Consell d’Entitats tornarà a abordar la limitació de vehicles
Ahir a la sessió extraordinària del Consell d’Entitats que se celebrà al Centre de Dia, assistiren gairebé 100 persones, en representació de 37 associacions i 4 partits polítics. Ara, la tramitació de la llei comprendrà un període d’al·legacions i abans de ser aprovada pel Consell de Govern, tornarà a ser consultada al Consell d’Entitats de Formentera. Posteriorment els grups del ple del Parlament farien les al·legacions que creguessin convenients i la llei es podria aprovar al Ple de la cambra autonòmica entre finals d’enguany i principis de 2019.
Cal mencionar que la regulació d’entrada de vehicles a Formentera ha aconseguit protagonisme en mitjans de comunicació d’àmbit estatal, com per exemple El País, que avui li dedica un reportatge.

About Author

Comments are closed.

background