El Govern obri el termini per demanar ajuts al lloguer de l’habitatge

Avui queda obert el termini de dos mesos per a sol·licitar les ajudes al lloguer d’habitatge per 2018, amb efectes retroactius a l’1 de gener. S’hi poden acollir les famílies i joves amb recursos insuficients per fer front al pagament d’habitatges amb un preu màxim de lloguer de 900 euros a tota la Comunitat Autònoma, a diferència de l’any passat, en què aquest límit només s’aplicava a Formentera i Eivissa, mentre que per a la resta de les illes era de 600 euros.
Enguany el Govern balear destinarà 7,4 milions d’euros per a aquests ajuts, dels quals sis milions seran fons estatals i la resta autonòmics. L’executiu preveu que aquestes subvencions arribin a més de 3.000 llars de les illes, que hauran de tenir un contracte de lloguer en vigor per poder optar-hi.

Ingressos limitats
Les condicions per accedir als ajuts són, com a criteri general, disposar d’uns ingressos anuals inferiors a 22.558 euros i que el lloguer de l’habitatge sigui d’un màxim de 900 euros mensuals, i en aquest cas l’ajuda serà del 40 per cent, fins a un màxim de 4.000 euros anuals, és a dir, 330 mensuals.
En el cas de famílies nombroses o amb algun dels seus membres discapacitat, els ingressos anuals per accedir als ajuts ascendiran a 30.077 euros, i si es tracta de família nombrosa especial (més de quatre fills o amb algun dels seus membres amb grau de discapacitat elevat) han de ser de 37.596 euros. Per a joves menors de 35 anys i majors de 65 anys, arribaran fins al 50 per cent del lloguer, amb un màxim de 4.300 euros a l’any.

About Author

Comments are closed.

background