Electrògens, sense llicència per molestar

Els molestos grups electrògens que pertorben els veïns de la zona des de fa 15 anys de maig a octubre, no tenen llicència d’activitat.

Segons avançava és Diari, la instal·lació dels generadors s’està realitzant amb una autorització sectorial del Ministeri de Foment, però manquen de llicència d’activitat atorgada pel Consell. Així, l’autorització ve de Madrid. La màxima institució insular no té cap mena de control sobre una activitat que genera constants molèsties en l’entorn i que els veïns de la zona han denunciat insistentment, any rere any, sense obtenir cap prerrogativa al respecte.

La solució passaria per la unificació de totes les llicències, ja que cada organisme ha de donar la seva corresponent autorització sectorial. Consell i Govern sol·licitaran a Endesa que tramiti una autorització ambiental integrada davant la Comissió Balear de Medi Ambient en la qual s’integrin tant la turbina com els generadors de la central. D’aquesta manera, es podran aplicar criteris més estrictes tant per part del Consell, en el que afecta al control en matèria de contaminació acústica, com des del Govern balear pel que fa a emissions de gasos, vibracions i altres efectes que generen els equips de la subestació.

Així mateix, totes dues administracions podran obrir expedients davant un eventual incompliment dels paràmetres que fixa la normativa.

About Author

Comments are closed.

background