Els ciutadans suspenen l’educació balear

Malgrat el suspens, els illencs puntuen amb un 4,4 el sistema públic d’educació el que supera el 3,9 de l’últim estudi.
La falta de relació entre l’ensenyament i la vida laboral continua sent un dels motius d’aquesta insatisfacció, en un 80% dels casos. La massificació a les aules és el més destacable per un 35% dels crítics i la falta d’ajudes per a beques o menjadors per un 42%. La preocupació per la falta de disciplina a les aules augmenta, passant del 16% al 23%.
Pel que fa als centres escolars, un 50% de les famílies creu que les instal·lacions educatives estan en un estat regular, dolent o molt dolent.
En canvi, només un 15% dels enquestats considera que els mestres s’impliquen poc. De fet, gairebé el 90% opina que el professorat és bo o molt bo.

About Author

Comments are closed.

background