Els jutjats d’Eivissa registren 197 denúncies per violència de gènere durant el segon trimestre d’enguany

Segons les dades de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial en el segon trimestre d’enguany s’han registrat 197 denúncies per violència de gènere i 228 dones han estat víctimes en el mateix període.
Augmenten per tant els números, si els comparem amb el primer trimestre d’enguany, quan 115 dones van denunciar haver estat víctimes, o el segon trimestre de l’any passat, quan es van interposar 193 denúncies.

Pel que fa a les 228 víctimes de violència de gènere registrades durant el segon trimestre d’enguany, 124 són espanyoles i 104 estrangeres. La majoria de les 197 denúncies s’han presentat a través d’atestats policials amb denúncia de la víctima, concretament 114. A més, per intervenció directa de la policia es van fer 64 denúncies i només 4 van ser presentades directament per la víctima als jutjats.

S’han dictat 41 ordres de protecció, dues d’elles a al·lotes menors d’edat i es van denunciar a 19 espanyols com a agressors i 22 eren estrangers. Pe que fa als maltractadors, s’ha condemnat al 94,4% dels enjudiciats.

About Author

Comments are closed.

background