Ferrer assenyala al president del Parlament la importància de l’aprovació de la llei de Consells

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, s’ha reunit avui amb el president del Parlament balear, Vicenç Thomàs. Sobre la taula han tractat diversos temes, entre ells, «la necessitat de treballar cap a la sostenibilitat, que és un propòsit que tenim en comú les quatre illes i sobre el que Formentera ha pogut fer passes endavant gràcies a l’aprovació la legislatura passada de la llei per la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l’illa de Formentera al Parlament balear, entre altres mesures».
Un dels reptes per aquesta legislatura és l’aprovació de la llei de Consells, que segons ha explicat la presidenta «és molt important pel Consell de Formentera sobretot tenint en compte la nostra configuració específica com a Consell i Ajuntament a la vegada».

Col·laboració entre el Parlament i els Consells
A més, Alejandra Ferrer ha parlat sobre la Comissió general de Consells Insulars, creada a final de la legislatura passada, i que permet la col·laboració entre Consells i Parlament «una col·laboració que pensem que és necessària per traslladar les característiques especials de cada una de les illes, un fet que cobra rellevància en el cas de Formentera on només tenim una diputada de l’illa».
Per últim la presidenta ha animat que es tornin a convocar comissions específiques sobre temes que afectin Formentera i que es puguin debatre a la nostra illa. Sobre aquest punt el president ha assenyalat que pensen seguir en la mateixa línia de la legislatura passada i apropar tot el possible el Parlament a totes les illes.

Senador per Formentera
Vicenç Thomàs ha parlat també sobre la proposició de Llei, impulsada per Gent per Formentera i PSOE la legislatura passada, per adequar la Constitució i que reconegui el dret de Formentera de tenir un senador propi des de la creació del Consell de Formentera.
«Tota la feina feta en l’àmbit del Parlament balear està consolidada i ara el nou Congrés de Diputats ha de portar a un ordre del dia la pressa en consideració d’aquesta iniciativa que defensaran a Madrid tres diputats de les illes», segons el president del Parlament. «Crec que és positiu que es reconegui la realitat que la llei li dóna a Formentera perquè en un futur pugui tenir un senador propi», ha dit Vicenç Thomàs.

About Author

Comments are closed.

background