El Govern balear exigeix ​​al PP la devolució dels pagaments en negre de la campanya de 2007

Uns sous que l’executiu autonòmic xifra en més de 153.000 euros segons els càlculs de la Sindicatura de Comptes que apunta que s’hi haurien d’afegir gairebé 60.000 euros d’interessos, el que fa un total de més de 212.000 euros. L’acord del Consell de Govern s’enviarà avui a la seu nacional del partit a Madrid.
Recordam que el Consell Consultiu va rebaixar la quantitat que havia de retornar el PP a poc més de 7.000 euros, però la portaveu del Govern, Pilar Costa, ha afirmat que l’organisme competent fiscalitzador pel que fa a les quanties és la Sindicatura de Comptes.
A més, Costa ha ressaltat que tant el Consultiu com la Sindicatura estan d’acord amb la nul·litat parcial de la subvenció electoral al PP per la campanya de 2007, establerta seguint les «sentències fermes» que demostren que hi va haver pagaments en negre.
L’acord del Consell de Govern no és ferm i el PP disposa d’un mes per interposar un recurs de reposició davant l’Executiu balear i de dos mesos per recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de les Balears.

About Author

Comments are closed.

background