La contaminació a la Savina supera els límits legals segons un informe del Govern

L’Informe de la Qualitat de l’Aire de les Illes Balears 2018 revela que la concentració de diòxid de nitrogen a les rodalies del port de la Savina durant el 2018 ha superat en més del doble el límit màxim permès pel Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, i és la dada més elevada de tota la comunitat autònoma, superant la registrada a Palma.
La unitat mòbil propietat d’ENDESA que va fer mesuraments a la Savina del 16 de gener fins al 10 de maig de l’any passat, detectà puntes màximes de 470 micrograms/m³ de diòxid de nitrogen i una mitjana de 321 micrograms/m³, molt per sobre del màxim permès per la normativa, que és de 200 micrograms/m³.

Restringir el trànsit marítim
Segons l’expert en contaminació ambiental i excap de màquines de la marina mercant, Arcadio Luis Barbas, «a les rodalies del port s’observa una forta influència del trànsit marítim» tot i que li consta «que els vaixells compleixen la normativa d’emissions» i que aquest gas també és emès pels «motors de combustió dels cotxes».
Per aquest motiu, l’expert assenyala que per afrontar aquest problema de la contaminació de l’aire s’haurien de plantejar «restriccions al trànsit de vaixells de línia i d’esbarjo».
Així mateix, Barbas remarca que els mesuraments d’aquest gas incolor, tòxic per la salut i que provoca pluja àcida, «es van portar a terme al port durant l’època en què hi ha menys trànsit marítim i per tant, menys emissions contaminants”. Escoltau l’entrevista sencera:

Alts índexs contaminants as Ca Marí
D’altra banda la unitat mòbil es desplaçà fins als voltants de la subestació elèctrica des Ca Marí des de l’11 de maig fins al 23 d’octubre de l’any passat, detectant alts índexs de diòxid de nitrogen que, tanmateix, no superaven el límit normatiu dels 200 micrograms/m³. Així, as Ca Marí es van registrar nivells màxims de 151 micrograms/m³ i una mitjana de 90 micrograms/m³.
Pel que fa a altres contaminants, a la Savina els mesuraments no detectaren valors de diòxid de sofre per sobre de la normativa (un nivell màxim al port de 51 micrograms/m³ sobre un límit de 350 micrograms/m³) però sí “més elevats del que correspondria a una zona en la qual no es produeix consum de combustibles pesats”. La presència d’aquest contaminant es pot explicar per “la influència del trànsit marítim, ja que el combustible dels vaixells (gasoil marí) té un contingut de sofre més elevat que l’usat en els mitjans de transport per carretera», explica Barbas.

L’Ozó troposfèric, al límit
En canvi sí que es registraren, tan a la Savina com as Ca Marí, alts índexs d’ozó troposfèric, que és un contaminant secundari que no s’emet directament a l’atmosfera per una font, sinó que es forma a partir de les reaccions activades per la llum solar entre contaminants primaris com els òxids de nitrogen. D’aquesta manera, durant el període de mesuraments especificat es van observar a les rodalies del port nivells màxims de 116 micrograms/m³ d’ozó troposfèric i una mitjana de 112 micrograms/m³, dades que freguen el límit legal de 120 micrograms/m³.
As Ca Marí les màximes de 148 micrograms/m³ superaren el llindar establert per la normativa, però en canvi la mitjana es quedà a 119 micrograms/m³, és a dir, a només un microgram/m³ d’igualar el límit.
Barbas assegura que encara no podem definir amb més detall el panorama de la contaminació ambiental a Formentera, «ja que a la nostra illa no s’han efectuat mesures de matèria particulada en cap dels seus tipus (PM10, PM2,5) ni de benzopirens ni metalls pesants». L’expert també subratlla que «Formentera és l’única illa habitada de l’Estat espanyol que no compta amb una estació permanent per mesurar la qualitat de l’aire».

About Author

Comments are closed.

background