La Cooperativa del Camp sembra 53 hectàrees durant la campanya 2017-18

En la campanya 2017-18 la Cooperativa del Camp de Formentera ha sembrat 53 hectàrees de terreny amb les quals ha produït 21 tones de cereal i 7.200 quilos, aproximadament, de farratge. El cereal més cultivat ha estat l’ordi, amb sis hectàrees, però també destaquen les dues hectàrees de blat xeixa, un producte cada vegada més demandat. De fet, la Cooperativa, mitjançant el Consell de Formentera i el Grup LEADER, està tramitant el projecte d’una estació de postcollita per la millora de la conservació del cereal: aquesta instal·lació comptarà de tres sitges i un equip de refrigeració per millorar-ne les condicions de conservació.
La campanya de cereals ha estat prou satisfactòria gràcies a les pluges de febrer-març de 2018, però no es pot dir el mateix del farratge, ja que d’una banda, no va ploure els mesos de desembre i gener i de l’altra, la llavor de civada emprada per sembrar alguns camps no es va adaptar correctament.

Més camps pel programa del cens de terres
Durant el darrer any s’han incorporat 30,5 Ha. de terres de cultiu mitjançant la signatura de set nous contractes amb particulars. En total, en l’actualitat el Cens compta amb 230 Ha, de les quals 145 Ha han estat inscrites en el registre del Consell Balear de producció Ecològica. En aquest sentit, la cooperativa assenyala que la línia de treball a seguir ha de ser respectuosa amb l’entorn natural de la nostra illa i per això es fan servir adobs amb certificació ecològica i lliures de residus químics.
Cal destacar que més enllà de les 53 hectàrees cultivades amb cereal i farratge, s’ha actuat sobre 59,5 hectàrees més, realitzant diferents treballs de preparació de terrenys.
La previsió de sembra per enguany és de 86 Ha, el que suposa un increment d’un 65% de superfície respecte a l’any anterior. La Cooperativa prioritzarà la sembra de farratge, amb 41 hectàrees, en diverses varietats, a la vista de la forta demanda dels sectors ramaders i equí.

Projecte d’aromàtiques
Cal esmentar que durant aquesta campanya s’ha treballat sobre una superfície de cinc Ha de la finca de Can Marroig, de les quals han estat sembrades per farratge dues Ha. A més, enguany està projectat sembrar mitja hectàrea d’aromàtiques a Can Marroig i una altra hectàrea a una finca del Cens de Terres que compta amb un hidrant que donarà suport de reg a la plantació. Les plantes a sembrar seran frígola i Maria Lluïsa, a la primavera i anís, a la tardor. Pel que fa a la frígola, es tracta d’una varietat de la Mola que està sent reproduïda en un viver especialitzat de Barcelona. Es preveu sembrar aquestes varietats durant el mes d’abril.

About Author

Comments are closed.

background