La Junta de Portaveus de Formentera consensuarà la regulació de l’entrada de vehicles a l’illa

El Consell acollí el passat divendres una junta de portaveus amb components de tots els grups polítics representats en la institució. En aquesta reunió es posà en comú el que es va tractar al Consell d’Entitats de dimecres passat, en què es va donar a conèixer l’avantprojecte de llei de mesures de sostenibilitat ambiental i turística per l’illa de Formentera.

La junta de portaveus ha acordat que, a mesura que vagin evolucionant les propostes, es treballarà en “consens” per seguir perfilant el projecte de regulació d’entrada de vehicles a l’illa.

About Author

Comments are closed.

background