La llei de participació Ciutadana permetrà que amb la signatura de 643 formenterers es pugui impulsar una iniciativa popular

Pel que es podran emprendre des de la ciutadania propostes d’acord relatives a assumptes de competència municipal i de caràcter local que siguin d’especial importància per als interessos del veïnatge.

Demà està previst que es voti al Parlament la modificació de la Llei 20/2006 de Règim Local, promoguda per Més per Mallorca i Més per Menorca, que incorporarà noves mesures destinades a facilitar la participació ciutadana.

En el cas de Formentera, les 643 signatures hauran de ser de persones amb dret a sufragi actiu en les eleccions municipals.

Això sí, la tramitació de la proposta d’acord requerirà d’un informe previ del secretari del Consell i també d’un informe del departament d’intervenció quan la iniciativa afecti drets i obligacions de contingut econòmic. A més, totes les propostes s’hauran de sotmetre a debat i votació del Ple del Consell.

Segons la diputada Sílvia Tur, “des de Formentera es donarà total suport a aquest canvi perquè donarà

About Author

Comments are closed.

background