L’APB instal·la tres estacions per mesurar la qualitat de l’aire a la Savina

L’Autoritat Portuària de Balears ha anunciat que ha finalitzat la instal·lació de tres estacions de mesura de la qualitat de l’aire a la SavinaDos d’elles al port, una prop de la Confraria de Pescadors i l’altra al moll de pescadors, i una tercera al nucli urbà, vora del parc infantil de la plaça Illes Pitiüses.
En els cinc ports d’interès general de les Balears, l’APB ha instal·lat un total de 25 estacions de mesura de la qualitat.
Les estacions mesuren l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera i la generació de remor i tenen per objectiu permetre l’estudi de l’impacte ambiental provocat per l’activitat portuària en l’aire.
La informació obtinguda a través d’aquests sensors és enviada a un panell de control publicat a www.portsdebalears.com, que s’actualitza cada hora i en el qual es representen els valors mitjans dels paràmetres en cada un dels ports.
La implantació de les estacions mesuradores s’ha fet seguint l’informe tècnic elaborat el setembre de 2016 pel Grup de Treball Smart Destination de la UIB.
La seva ubicació s’ha decidit calculant els models de dispersió de les emissions de gasos des dels vaixells, el perfil topogràfic de la zona portuària i la densitat de la població resident segons els patrons municipals.

About Author

Comments are closed.

background